Kontakt

Mokuso Sushi Ząbki

Ząbki ul. Warszawska 52
(vis'a'vis kościoła)
tel. (22) 308 09 09

Mokuso Sushi Chotomów

Otwarcie już 19 Maja !

Chotomów, ul. Kisielewskiego 11
( obok Żabki )

NATANEX SP. Z O.O.

ul. Barkocińska 7
03-543 Warszawa
NIP: 5242587431

Tu nas znajdziesz

Wybrałeś lokal w Ząbkach

ul. Barkocińska 7
03-543 Warszawa

NIP: 5242587431
REGON: 140646251
KRS: 261514
Sąd rejonowy dla m. st. warszawy w W-wa, XIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sondowego